Deel 3: Paragrafen

E. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is nooit een doel op zich, maar gaat over de middelen die nodig zijn om onze processen efficiënt, effectief en rechtmatig te laten verlopen. Het omvat dan ook (ICT)systemen, mensen en middelen (P&O, financiën), juridische en facilitaire dienstverlening, etc.

Een goede bedrijfsvoering is een noodzakelijke randvoorwaarde om als ambtelijke organisatie te kunnen voldoen aan onze maatschappelijke opgaven en kwaliteit te leveren in de dienstverlening aan inwoners, organisaties en bedrijven.

Juist in deze tijd van grote opgaven en financiële krapte is het van belang te blijven investeren in de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We moeten met minder mensen meer voor elkaar krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28