Deel 2: Programmaplan

Inwoners en Bestuur

Inwoners ervaren dat de gemeente hún gemeente is. Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom. Daarom hechten we waarde aan goede dienstverlening. De servicenormen die we hebben opgesteld, willen wij behalen. Daarvoor investeren we in voldoende medewerkers met de juiste competenties.

In de toekomstvisie Tiel staat dat een ‘intensievere samenwerking … niet slechts een ‘nice to have’ is, maar een strikte randvoorwaarde om stappen naar een gezondere en vitalere toekomst te maken, voor de regio én voor Tiel’. De intensieve samenwerking gaat ten eerste over samenwerken binnen Tiel met uitdagingen in de openbare ruimte, veiligheid en werk en inkomen. Ten tweede gaat het over een intensievere samenwerking buiten Tiel met bovenregionale vraagstukken zoals mobiliteit, cultuur/sociale-voorzieningen, wonen en economie en toerisme.

We kunnen het als gemeente simpelweg niet alleen. Om doelen te bereiken, moeten we samenwerken: met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, maar ook met medeoverheden in de regio. In de regio willen we een betrouwbare en krachtige samenwerkingspartner zijn om een innige samenwerking vorm te kunnen geven, terwijl we binnen onze gemeente een verbindende, toegankelijke partner in de netwerksamenleving willen zijn.

We onderkennen de volgende doelstellingen:
1 Een adequate en doelgroepgerichte dienstverlening
2 Een sterke stad in een sterke regio
3 Partner zijn in de netwerksamenleving

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28