Budgetten

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Afschrijving multifunctioneel gebouw Avezaath

270

10

260

Afschrijving brede school Kokkenhof

462

17

446

Afschrijving verrijkingsmaatregelen

25

8

17

Onderhoud wisselscholen

580

62

73

570

Huisvesting Lingecollege

1.154

153

1.002

Integraal Kindcentrum Passewaaij

340

340

0

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28