Budgetten

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen in € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Afschrijving buitensportaccommodaties

974

106

869

Reserves Zinder

2.614

294

165

2.744

Reserves Museum

136

45

7

173

Onderhoud binnensportaccommodaties

1.344

542

361

1.508

Evenementen

23

23

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28