Deel 2: Programmaplan

Onderwijs

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2018

2,4

1,9

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

4,0

1,9

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

23

23

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28