Deel 2: Programmaplan

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

11,1

7,2

demografische druk

verhouding van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder versus inwoners van 20 tot 65 jaar in %.

2019

67,3

69,8

gemiddelde WOZ-waarde

Euro's

2018

206.000

248.000

Hernieuwbare energie

%

2018

4,2

18,5

woningen met zonnepanelen

%

2019

10,7

12,5

Functiemenging

%

2019

56,7

53,2

Vestigingen (van bedrijven)

per 1000 inw. 15 t/m 74 jr

2019

107,8

129,6

vergroening en verkoeling

aantal bomen per inwoner

2018

3,5

4,8

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28