Deel 2: Programmaplan

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Tiel is een fijne stad, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We streven naar een stad met ook voor de toekomst een prettig en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Door ontwikkeling van woon-, werk- en verblijfslocaties willen we draagkrachtige inwoners behouden en aantrekken. Dit past bij de Toekomstvisie Tiel. Hiervoor werken we op regionale en Tielse schaal en in samenwerking met burgers, ondernemers en organisaties aan het behoud en versterken van de kwaliteit van de stad.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28