Deel 2: Programmaplan

Sociaal Domein

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

2019

690

670

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2018

7

7

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

2019

4440

381

Lopende  re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr

2019

94.8

207

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

17.6

12.2

Jongeren met delict voor de rechter

%

2018

1

1

Jongeren met jeugdreclassering

%

2019

0,6

0,4

Jongeren met jeugdbescherming

%

2019

1,4

1,2

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2019

843

792

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking

2019

68.3

68.8

Werkloze jongeren

% werkloze 16 t/m 22 jarigen

2018

2

2

Inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont

aantal per 1.000 inwoners van 75 jaar en ouder: zelfstandig wonend

2019

893

924

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28