Deel 2: Programmaplan

Veiligheid

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

Aantal (ernstige) verkeersongelukken

Leefbaarheidsgevoel

Veiligheidsbeleving

Huisverboden

Crisismaatregelen

Overlastmeldingen (cijfers AVRI en politie)

Politiecijfers (incidenten) m.b.t. criminaliteit

Veilig Thuis meldingen

Aantal geëscaleerde casussen Veiligheidshuis

(Nazorg) detentiemeldingen

Politiecijfers (incidenten) m.b.t. sociale veiligheid

Inschrijvingen en geïnde verblijfsbelasting arbeidsmigranten in BRP

Aantal bestuurlijke maatregelen (waarschuwingen, sluitingen)

Aantal (overlast)meldingen (cijfers politie en AVRI)

Aantal branden

Aantal GRIP-situaties

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28