Deel 2: Programmaplan

Veiligheid

Samen met onze inwoners willen we bereiken dat Tiel een aantrekkelijke woon-, winkel- en werkstad is, waar burgers zich prettig en veilig voelen. Inwoners en ondernemers verwachten dat de overheid veiligheid- en overlastproblematiek effectief wordt aangepakt in een netwerk van samenwerkingspartners. Zowel preventief als repressief. Veiligheid is een breed en subjectief begrip. Het heeft niet alleen te maken met criminaliteit of vandalisme, maar bijvoorbeeld ook met veiligheid van bouwwerken, de veiligheid voor de omgeving bij bouw- en sloopactiviteiten, verkeersveiligheid, rampen, brand of bij milieuactiviteiten.

Gelukkig zien we de afgelopen jaren een (soms forse) daling van de meeste criminaliteits- en overlastcijfers. We gaan verder op de ingeslagen weg om de veiligheid in Tiel te vergroten, waarbij de impact van Corona inzet op een aantal thema's (aanpak ondermijning, inzet op verbinding zorg en veiligheid) van nog groter belang maakt.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28