Deel 1: Algemene en financiële beschouwingen

Financiële beschouwingen

Deze begroting is gebaseerd op het bestaande beleid, aangevuld met de keuzes van het college die u zijn aangeboden in de Keuzenota die op 23 september in de raad is besproken. Deze keuzes leggen we in deze begroting ter besluitvorming voor.
Uitgangspunt voor ons is dat we een structureel sluitende begroting bij u willen neerleggen. Dat betekent ook dat voorstellen tot aanpassing van deze begroting voorzien moeten worden voor gedegen dekkingsvoorstel.

In deze beschouwingen gaan we in eerste instantie in op de uitgangspunten van de begroting, de in deze begroting verwerkte aanpassingen, de uitkomsten van de begroting
Vervolgens zetten we de verschillende onderdelen van de keuzenota nogmaals op een rijtje, zodat helder is waarover u besluit.
We sluiten af met een aantal andere onderwerpen van financiële aard en een conclusie over de huidige financiële positie.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28