Deel 4: Financiële begroting

Inleiding

Dit onderdeel van de begroting bevat meer informatie over onder andere de uitgangspunten van de begroting en diverse overzichten waardoor meer inzicht ontstaat in de financiële positie van de gemeente. Verder zijn hierin de geprognosticeerde balans en een berekening van het zogenaamde EMU-saldo opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28