Deel 2: Programmaplan

Inwoners en Bestuur

Inwoners en Bestuur

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

3.633.244

2,5 %

Baten

467.285

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28