Deel 2: Programmaplan

Onderwijs

Onderwijs

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.563.720

7,4 %

Baten

5.946.658

4,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28