Deel 2: Programmaplan

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

14.449.823

10,1 %

Baten

9.896.958

6,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28