Deel 2: Programmaplan

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

8.103.401

5,7 %

Baten

4.259.539

3,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28