Deel 2: Programmaplan

Mobiliteit

Mobiliteit

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

3.809.389

2,7 %

Baten

2.710.200

1,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28