Deel 2: Programmaplan

Vitale en aantrekkelijke stad

Vitale en aantrekkelijke stad

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

13.498.474

9,4 %

Baten

4.192.240

2,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28