Deel 2: Programmaplan

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

67.653.689

47,2 %

Baten

18.292.290

12,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28